JANO POLSKA WERSJA ujawnia gości z albumu "Inna Wizja"